Horror

Mad Chimera World

Kishimoto, Seishi (Story & Art) / / / / / /
Ch.3
5 days ago

Shojo, Akuma to Naruniha

Hachimaru Masaki (Story & Art) / / /
Ch.4
3 weeks ago

Namae no nai kaibutsu

Kuroki Kuroki, Manza Azusa / /
Ch.3
5 hours ago

The Girl Who See It

Izumo00
Ch.4.5
2 months ago

Hentai

Saekara
Ch.9
6 days ago

Ana Satsujin

Larsson (Story & Art) / / / / /
Ch.9
1 month ago

Memento Memori

Kou-ki (Author & Art) / / / / / / /
Ch.02
49 years ago

Jinmen

Katou, Takahiro (Story & Art) / /
Ch.14
1 month ago

Unknown Code

Carnby Kim; Hoopa / / / / /
Ch.6
3 weeks ago

Children

Miura, Miu (Story & Art) / / /
Ch.01
4 months ago

Satanophany

Yamada, Yoshinobu (Story & Art) / / / / / / / / / / /
Ch.20
4 weeks ago

This Man

Megumi Kouji (Author & Art) / /
Ch.10
5 days ago

Shuuen no Shiori

Yuki, Amino (Art), Suzumu (Story) / / / /

Wonderland

Ishikawa Yuugo (Story & Art) / / / / /
Ch.18
3 months ago

Ghost’s Wife

Se Jeong (Story & Arts) /
Ch.64
4 months ago

Blue Phobia

Tsuruyoshi, Eri (Story & Art) / / /