Gender Bender

Saikyou no Kurokishi Sentou Maid ni Tenshoku shimashita

Kazahana, Chiruwo (Art), Momokado, Isshin (Story) / / / / / /
Ch.01
3 months ago

Amachin wa Jishou ♂

Terai, Akane (Story & Art) / / / /
Ch.3
2 months ago

Uwasa no Midori-kun!!

Ikeyamada, Go (Story & Art) / / / /
Ch.06
5 months ago

Circle Zero’s Otherworldly Hero

LIM Dall-Young / INI, Park Hye-In(Story & Art) / / / / / /
Ch.21
5 days ago

Dollkara

KAZUYOSHI Ishii (Author), Hanamura (artist) / / / / /

Sakura*Nadeshiko

Haga, Yui (Story & Art) / / / / /
Ch.21.5
2 months ago

Back Street Girls

Gyuh, Jasmine (Story & Art) / / /