Gender Bender

Saikyou no Kurokishi Sentou Maid ni Tenshoku shimashita

Kazahana, Chiruwo (Art), Momokado, Isshin (Story) / / / / / /
Ch.01
5 months ago

Amachin wa Jishou ♂

Terai, Akane (Story & Art) / / / /
Ch.4
1 week ago

Uwasa no Midori-kun!!

Ikeyamada, Go (Story & Art) / / / /
Ch.06
7 months ago

Circle Zero’s Otherworldly Hero

LIM Dall-Young / INI, Park Hye-In(Story & Art) / / / / / /
Ch.25
3 weeks ago

Dollkara

KAZUYOSHI Ishii (Author), Hanamura (artist) / / / / /